Şişmanlık ve Obezite Tedavisi

Şişmanlık, obezite, bölgesel yağ fazlalıkları, vücutta genel veya lokal olarak yağ kütlesindeki artışı ifade eden hastalıklardır. Bu hastalıkların tedavisinin temelinde, yağ kütlesindeki artışa ne­lerin neden olduğunun tespitine yönelik testler, değerlendirmeler, doku destekleri ve tedaviler yer almaktadır. Vücutta birikmiş yağların dokulardan uzaklaştırılması için yağların metabolize edilmesinde;  radyodiyatermi, kryoelektroporasyon, infraruj, elektrolipoliz, fokuslanmış akustik terapi, ultrasonik kavitasyon, karboksiterapi metotlarından faydalanılırken; olu­şan metabolit veya atıkların uzaklaştırılması için; vakumterapi, pnömatik kompresyon, elektroterapi, ultrasonoterepi, vertikal vibrasyon metotlarından faydalanılır.

Öncelikle vücut kompozisyon testi ile dokulardaki yapısal ve makro fonksiyonel değişiklikler saptanır, elde edi­len sonuçlar kişilerin problem­lerinin öyküsü ile birlikte de­ğerlendirilir. Bazı durumlarda ise kan veya diğer laboratuvar incelemelerine başvurulabilir. Kişilerin bedensel hastalıkları ve yatkınlıkları da dikkate alınarak kişiye özgü bir reha­bilitasyon ve çözüm planı hazırlanır. Selülit rehabilitasyon yönetiminde olduğu gibi obezite, şişmanlık ve lokal yağlanma problemlerinde, kullanılmayan vücut kısımları öncelikle harekete sevk edilir ve kişi­ye özgü beslenme disiplini oluşturulur. Ayrıca cildin do­laşımının, neminin, drenajının geliştirilmesine yönelik ise kozmetiklerle birlikte yüzeyel yağ metabolizmasını ve dre­najını güçlendiren yumuşak doku masajları da yaşama dahil edilir.


399 kere okundu