Saçlı Deri Destekleri

Saçlı derinin ve saçların biyolojik fonksiyonlarının sağlıklı seviyelerde devam ettirilebilmesi ve desteklenmesi ile çeşitli prob­lemlerinin iyileştirilmesinde uygulanacak tedavilere destek verile­bilmesi, saç ve saçlı derinin problemlerinin önlenmesi amaçlarıyla çeşitli saçlı deri bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Bu bakımlar cildin temizlenmesi, gözeneklerinin açılması, gözeneklerde birik­miş salgıların ve toksinlerin boşaltılması, fonksiyonların uyarılma­sı, beslenmesi ve desteklenmesi amaçlarına yönelik adımları içer­mektedir. Saçlı deri bakımlarının adımları saçlı derinin yağ ve nem salgısın­daki farklılıklarla birlikte; cildin içerdiği kepeklenme, pullanma ile saçlarda kırılma, incelme, yatıklaşma, seyrekleşme, dökülme, kel­leşme gibi sorunlara yönelik ürünlerin kullanımımda içermektedir.

Saçlı derinin sağlığının idame ettirilmesi ve saç kaybının yavaşlatılması veya önlenmesi ile olası problemlerin ötelen­mesi ile; hamilelik, iklim değişik­likleri gibi yaşamsal süreçler­de saçlı derinin ve saçların koruma gücünün artırılmasına yönelik bakımlarda yapılmak­tadır. Saçlı deri bakımları saç ekimi öncesi veya sonrası, kemoterapi sonrası, hamilelik dönemi ve sonrası gibi saçlı deri sağ­lığını olumsuz olarak etkileyen durumlarda da sıklıkla uygu­lanmaktadır.

Saçlı deri problemlerinin gide­rilmesine destek olmak ama­cıyla saçlı deriyi güçlendiren radyodiyatermi, elektroporasyon, cilt içi enjeksiyon, soft lazer terapi, yüksek frekans, yüzeyel oksijen terapileri gibi uygulamalardan faydalanıl­maktadır. Uygulamalar saçlı derinin ihtiyacına göre; kişilere özgü hazırlanan cilt destek programları ile 6-8-12 haftalık sürelerde uygulanmaktadır.


4653 kere okundu