Kozmetik Danışmanlık

Her bireyin cildinin normal halinin korunması, problemleri­nin küçültülmesi, dönemsel cilt ihtiyaçlarının karşılanması, prob­lemlere karşı cildin koruyucu duvarının güçlendirilmesi, yaşlan­ma belirtilerinin küçültülmesi için mutlaka kişiye özgü kozmetik kişisel bakımın planlanması ve düzenli olarak uygulanması şart­tır.

Saç, saçlı deri, cilt ve vü­cudun kozmetik ihtiyaçları kişilere göre, mevsimlere göre, yaşamın içeriğine göre deği­şiklikler göstermektedir. Cildin ve ihtiyaçlarının değerlendiri­lerek, değerlendirme dönemi ve önündeki mevsimsel cilt ihtiyaçları da dikkate alınarak kişilerin kullanması gereken kozmetikler belirlenerek kişile­re önerilir. Önerim sonrası 4-6 haftalık aralıklarla da cildin kozmetik kullanım sonrası durumu değerlendirilir.

Ayrıca kişilerin evlerinde uy­guladıkları kozmetik bakımla­rın sağlıklı ve doğru uygulanıp uygulanmadığı ile ürünlere gerekli özenin gösterilerek sağlıklı ürün kullanım devamlı­lığının sağlanması için destek­ler de verilmektedir. Değerlendirmeler problemli ciltlerde ve saçlı deride dok­torlar tarafından, diğer ciltler­de ise estetisyenler tarafından gerçekleştirilir.


539 kere okundu