Tekrar Bağlantı Şifası

Şifanın Gerçek Doğası…

Çoğu kişi “şifa” dendiği zaman bir hastalık ya da yaralanmadan dolayı sıkıntı çekilmesine ve “iyileşmesine” odaklanır. Neye göre iyileşme? “iyileşme” şifayı tanımlamak için çok sınırlıdır. Bu şekilde düşünmek, bizim doğuştan hakkımız olan Yaradan/Sevgi/Evren ile doğrudan bağlantıda olmaktan, böylece de kendini besleyen ve şifa veren varlıklar haline gelmekten mahrum bırakır. Şifa bizi evrenin mükemmeliyetinden ayırmış olan blok ya da müdahalelerin serbest bırakılması ya da kaldırılmasıdır. Şifa evrimimizle ilgilidir. DNA’mızın yeniden yapılandırılmasını ve evrene yeni bir seviye de tekrar bağlanmamızı sağlar.

Neden Tekrar Bağlantı…

İnsanlık bütün olarak uzun zaman önce bizi kendi bedenimizle uyumlandıran enerji hatlarından,  çevremizdeki enerji alanlarından, gezegenimizin anahtar hatlarından ve böylece tüm evrenin enerji ağından koparmıştır. Tarihteki bütün kültürler kadim ve daha mükemmel dünya hakkında hikayeler anlatırlar. Savaş yok, hastalık yok, sakatlıklar yok. Shangri-La. Atlantis. Sonra, bir tür düşüş oldu; bizi sevgi ve mutlulukla bağlayan güçlerden koptuk. Tekrar Bağlantı süreci bizi anılarımıza, bu altın çağa geri götürür ve bizleri tüm yaşamla bağlantıda olduğumuzun derin anlayışına bağlar. Bu sadece geri gidiş değildir, aynı zamanda yeni olan bir şeye doğru ileri gitmektir. Şifa bu bütünlükten gelir. Gerçek şifa Evrimsel şifa.

Bir zamanlar türümüz “bütünle” daha fazla bağlıydı ve bu nedenle, tekrar bağlanmayla ilgili frekanslar bize  gerekli değildi. Baştan beri bizimle beraber olan Kollektif bilincimiz bu tür frekansları kabul edip barındıracak seviyeye nihayet ulaşabilmiştir. Ve evren onların bize verilmesinin zamanı geldiğine karar vermiştir. Hepimizin bu yeni şifa frekanslarını taşıma yeteneği vardır. Bu içinde bulunduğumuz zamanın hediyesidir. Bize rehberlik yapacak zeka ve bilgelik yerli yerindedir. Batıl inançlarımızı geride bırakıp evrimleştikçe kendimizi bir sonraki güç ve sorumluluk aşamasına hazırlıyor oluruz. Tekrar Bağlantı bizi şu anda gerçekleşmekte olan değişim sürecine geçmeye hazırlar. Yavaş ve tesadüfi çok nesilli mutasyon ve doğal ayıklanma sürecini beklemek yerine, evrimleşme yolumuzda DNA’larımızın kaçınılmaz olarak yeniden yapılanmasına doğru imkan sağlar.

Tekrar Bağlantı Şifasında Sevginin Rolü…

Şifanın temeli olan sevgi, tüm yaşam ve evrenin temeli olan sevgidir. Bu hormonal ya da “benim olmalısın” türünden ya da gözyaşları içindeki “seni seviyorum” tarzındaki bir sevgi değildir. Bu yaratılış ile bilince duyulan ve her şeyi kapsayan sevgidir. Bu kendi egonuzdan sizi çıkaran, yoldan çekilmesine neden olan, hem izleyen hem de izlenen olmanızı sağlayan sevgidir. İşte o zaman değişim gerçekleşir. Işık ve bilgi o zaman akmaya başlar. Bu gerçek sevgidir…


1540 kere okundu
Test

Form Gönderimi

Tamam