Maya Şaman Şifası

Şaman Felsefesi…

Şamanlık, doğanın kutsandığı, doğadaki tüm varlıkların tek bir ruha sahip olduğuna, her şeyin bir bütün ve birbiriyle ilişkili olduğuna inanılan bir yaşam felsefesidir. Temel amacı, doğanın ve canlıların vasıtasıyla Yaradan’ı anlamaktır. Şaman inancında evren, titreşimlerden oluşan bir enerji ağının bütünlüğü içerisinde algılanır.

Şamanlık bir felsefedir ama, günümüzde felsefesinin derinliğinden ziyade insan-gezegen-evren ilişkileri ve sıra dışı alemlerdeki ruhsal yolculuk uygulamalarıyla tanınır. Şamanın dünya ve evrenin ruhları ve bilgelikleriyle ilişki kurma yöntemi, duru görü yeteneğidir. Şaman, kalıplaşmış doğmalar ya da katı dinsel kurallar içermeyen ve evrenin tümünü sarmalayarak tüm hayatın özünü oluşturan bir güç ağının bilincine sahiptir.

 

Maya Şamanizmi…

Doğanın kutsandığı, doğadaki tüm varlıkların tek bir ruha sahip, her şeyin bir bütün ve birbiriyle ilişkili olduğuna inanıldığı Maya inancında da evren titreşimlerinden oluşan bir enerji ağı bütünlüğüdür. Kadın ya da erkek şaman, ruhlarla doğrudan dostluk kurar, birlikte çalışmalar ve kozmos ile insan arasındaki iletişimde arabuluculuk yapar. Maya Şamanizminde çalışmalar çoğunlukla şifa ve özellikle bir hastalığın ruhsal kökenine inmek amaçlıdır.

Fiziksel, zihinsel, duygusal ya da spiritüel katmanların birinde cereyan eden ve hayatın var oluş ihtişamıyla örtüşmeyen olgular kişinin bütüncül gücünde kayıplara sebep olacak ve her kayıp bir hastalanma ile kendisini dışa vuracaktır. Aslında hayat mükemmel basitliktedir ve yaşamın öz değerlerinden uzaklaşılarak yaratılan çalışmalar dengesizliklere ve uyumsuzluklara yol açıp, ruhsal ya da bedensel boyutta hastalıkla sonuçlanacaktır. Farkında olmaksızın veya istemsizce yarattığımız hayat uyumsuzluklarını bulmak kendi sorumluluğumuz olup, şifalanma bu farkındalık ile başlar. Kozmik ruh ile kurulan bağlantılarla karanlıktan aydınlığa geçilecektir. Şifanın özü bu dönüşümdedir.

Maya Şaman inancında insanın sağlıklı olma sorumluluğu vardır çünkü, tüm insanlığın sağlıklı olması her bireyin sorumluluğudur.


1333 kere okundu
Test

Form Gönderimi

Tamam