Bireysel Şifa Uygulama Seansları

REİKİ: Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelmektedir. Reiki tıbbi tedaviye destek olma işlevindedir. Birçok hastalıkta tıbbi tedaviyi tamamlar, zihinsel ve bedensel gerginliklerden kurtulmayı sağlar. İlaçların yan etkisini azaltır, yorgunlukları giderir. Sağlık ve kişisel gelişim anlamında önemli pozitif etkiler yapar, sezgileri güçlendirir ve ruhsal farkındalığın artmasını sağlar. Reiki sembolleri ile mekan ve ev temizliği yapılarak ortam negatif enerjilerden arındırılır ve huzurlu ortamlar yaratılır. 

REİKİ UYGULAMA TEKNİĞİ: Reiki ellerimiz aracılığı ile uyguladığımız bir tekniktir. İki el birlikte kullanılarak vücudun belirli bölgelerinin üzerine yerleştirilerek her bir pozisyonda 3 - 5 dakika süre ile durulur. Tüm bedende enerji akışı sağlanır. Enerji dengelenerek seans bitirilir. Reikinin bir gün ara ile üç seans alınması tavsiye edilir seans süresi yaklaşık 50 - 60 dakika civarındadır.

İMZA HÜCRESİ ŞİFASI (SİGNATURE CELL): Beyin epifizinde bulunan İmza Hücresini odaklayarak yapılan bir şifa türüdür. İmza Hücresi Şifası Reiki (İyileştirici Dokunuş) ‘nin bir sonraki adımıdır. İmza Hücresi mükemmel hücresel yapımızı ve orijinal mavi kopyamızı barındıran bir hücredir. Bu hücrenin uyandırılması mükemmel sağlığımıza bir geri dönüş olduğu gibi fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal vücutlarımız arasındaki dengeyi kurmamıza yardımcı olur. Sadece fiziksel bedeni iyileştirmekle kalmaz kişinin hastalığa ya da kazaya getiren düşünceleri, hisleri ve korkuları anlamasına ve çözümlenmesine yardımcı olur.  Pek çok hastalığın iyileşmesi yanında beyinsel fonksiyonlarda sağ ve sol lobların kullanım bölgelerinde ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Gençlik ve canlılık kromozomlarını uyandırır. Stres, yorgunluk, uykusuzluk ve depresyonda etkili olmaktadır.

İMZA HÜCRESİ ŞİFASI UYGULAMA TEKNİĞİ: Epifiz bezinin içinde bulunan İmza Hücresi aktifleştirilir. Beş temel prana nefesi (Gerçek - Güven - Tutku - Berraklık - Sevgi ile İletişim) ile bilinçli yaratmanın on prensibinin titreşimsel enerjilerini epifiz salgı bezine örer. Lenfatik sistem parmak uçları ile dokunularak aktifleştirilir. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedende enerji taraması yapılarak blokajlar çözülür. Enerji gevşeyip rahatlamış olarak seans sonlandırılır. İmza Hücresi Şifa seanslarının bir hafta ara ile üç seans yapılması tavsiye edilir. Seans süresi yaklaşık 40 - 45 dakika civarındadır.


2139 kere okundu
Test

Form Gönderimi

Tamam