Özel Gereksinimli Çocuklar Topluma Dahil mi ?

Özel gereksinimli çocuklar bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özellikleri yönünden akranlarından farklı gelişim özellikleri gösteren çocuklar olarak tanımlanır. Bu çocuklar görme engelli, işitme engelli, fiziksel engelli, zihinsel engelli öğrenme güçlüğü gibi etiketlerle adlandırılırlar. 
 
Toplumda özel gereksinimli çocuklar…
 
Özel gereksinimli çocukların topluma katılımı söz konusu olduğunda hepimizin öncelikle kendimize sorması gereken soru bu çocukların varlığında gündelik hayatta ne kadar haberdarız ve bir gün içinde ne kadar karşılaşıyoruz. Bu soruya vereceğimiz cevap ülke olarak topluma katılımın neresinde olduğumuzu görmemize yardımcı olacaktır. Özel gereksinimli çocuklarla sokakta, pazarda, markette, eğlence yerlerinde daha az karşılaşıyor olmamız, bu çocukların sayısının düşük olmasından değil, bu çocuklara sağlanan toplumsal yaşama erişim olanaklarının ülkemizde sınırlı olmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. Konuya bu noktada toplumsal yaşama erişimin önündeki engeller açısından bakmak yararlı olacaktır. 
 
Yaşamlarındaki engeller…
 
Özel gereksinimli çocukların yaşamlarındaki engelleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 
Fiziksel engeller
Bilgi eksikliği
Tutumlar
Eğitim kurumlarındaki engeller
Yasal düzenlemeler

3744 kere okundu
Test

Form Gönderimi

Tamam