27.05.2011 SABAH ANKARA

GENÇLİK REÇETENİZİ SİZ BELİRLEMEYİN !

İnsanların daha güzel olmak konusundaki istekleri, güzellik alanında gerek ürün, gerek teknoloji, gerekse de metot üreten firmaların iştahını kabartmakta ve her gün bir çok yenilik piyasaya sunulmakta. İnsanların güzellik konularına aşırı ilgilerinden dolayı yazılı, görsel ve işitsel medya araçları da her gün onlarca güzellik haberini insanlara ulaştırmakta.

Şikayetleriniz için metotları kendiniz belirlemeye çalışmayın…

Birçoğumuz estetik ve güzelliğimiz için karboksiterapi, lazer, oksijen terapisi veya benzeri metotları talep ederek güzellik merkezlerinden talep etmekteyiz. Oysaki bu metotların bizlerde ne gibi faydalar oluşturacaklarını bilmeden yada bu metotların bizlere fayda sağlayıp sağlamayacağını düşünmeden tamamen medyadan veya çevrelerimizden duyduklarımızla veya okuduklarımızla talepte bulunuyoruz.

Çözümler nedenlerin kaldırılmasıyla mümkün olabilir…

Güzellik taleplerinin hizmete dönüştüğü güzellik merkezlerinin birçoğu da sadece müşteri taleplerini karşılamakla yetinerek, cildin veya bedenin acaba sorunları neler, bu sorunların altında yatan temel problemler neler, dolayısıyla da  sorunları yaratan temel problemlerin azaltılması veya yok edilmesi dururken sadece şikayetlerin giderilmesine yönelik terapilerin yapılmasını sağlamaktalar. Oysaki ki bu hatalı yaklaşımla çok kısa süre sonunda giderilen sorunlar tekrar hızla geri gelmekte.

Size yapılacak tedavileri bırakın hekiminiz belirlesin…

Sizler kırışıklıklarınızdan, selülitinizden, kılcal damarlarınızdan, tüylerinizden veya cildinizdeki bir çok problemden şikayetçi olabilirsiniz. Bu şikayetlerinize benzer problemleri olan insanların bu şikayetleri ne ile giderdiğini  öğrenip, aynı metotları kendinize uygulatmaya çalışmayın. Çünkü her metot herkes için uygun olmayabilir, hatta size zarar verebilir. Cildiniz ve bedeninizin problemlerinin tedavisi için nelerin uygulanması gerektiğinin kararını bırakın hekiminiz versin.

Öncelikle bireylerin istekleri sadece şikayetlerini sıralamakla sınırlı olmalı…

Güzellik merkezlerine başvuran kişiler öncelikle rahatsız oldukları şikayetleri en çok şikayet ettiklerinden en az şikayet etkilerine kadar hekimlerine sıralamalılar. Hekimler bu şikayetler ışığında kişileri dikkatlice, etraflıca sorgulamalı. Problemlerin ne zaman, neye bağlı, ne şekilde geliştiğini; bu sorunları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen başka sorunların olup olmadığı, herhangi bir tedavi alıp almadı ve bu tedavilerden elde edilen yararlanımların ne olduğu, problemlerin altında teşvik edici bir hastalığın yada ilaç kullanımının olup olmadığı gibi bir sorgulama yapılmalı ve kişiler muayene edilmelidir. Gerek duyulan hususlarda ise bazı tetkikler, tahliller istenmelidir. Sonuçta hekim kişinin yaşam özellikleri, kültür seviyesini, tedavi için ayırabileceği zamanı ve ekonomik durumunu da düşünerek kişinin sıkılmadan, en yüksek seviyede faydalanabileceği ve dokularına zarar getirmeyecek tedavileri planlamalı.

Birkaç metodun bir arada uygulanması daha faydalı olabiliyor…

Kişilerin ciltleri yada bedenlerindeki bir çok şikayetin bir arada olduğu, bu şikayetleri doğuran temel sorunlarında bir çok eksiklikten olduğu düşünülecek olursa; tek başına bir metot ile problemlerin veya problemleri doğuran temel sorunların çözümlenmeye çalışılması eksik olacaktır, dolayısıyla da gerek zaman yönünden, gerek duygu yönünden, gerekse de elde edilecek tedavi verimliliği yönünden beklentileri karşılamayacaktır. O nedenle en sağlıklı, en hızlı ve en etkili tedavi sonuçlarına ulaşmak için kişinin ihtiyaçlarına uygun metotların bir araya getirilmesi, kişiye özgü olarak gerekli tedavilerin planlanması ve uygulanması hekim tarafından yerine getirilmelidir.


2260 kere okundu
Test

Form Gönderimi

Tamam