Saçlı derinin ve saçların biyolojik fonksiyonlarının sağlıklı seviyelerde devam ettirilebilmesi ve desteklenmesi ile çeşitli problemlerinin iyileştirilmesinde uygulanacak tedavilere destek verilebilmesi, saç ve saçlı derinin problemlerinin önlenmesi amaçlarıyla çeşitli saçlı deri bakımları prosedürleri uygulanmaktadır. Bu bakımlar cildin temizlenmesi, gözeneklerinin açılması, gözeneklerde birikmiş salgılarının ve toksinlerinin boşaltılması, fonksiyonlarının uyarılması, beslenmesi ve desteklenmesi amaçlarına yönelik adımları içermektedir.

Saçlı deri bakımlarının adımları saçlı derinin yağ ve nem salgısındaki farklılıklarla birlikte  cildin içerdiği kepeklenme, pullanma ile saçlarda kırılma, incelme, yatıklaşma, seyrekleşme, dökülme, kelleşme gibi sorunlara yönelik ürünleri ve ilave adımları içermektedir. Ayrıca saçlı derinin sağlığının idame ettirilmesi ve saç kaybının yavaşlatılması veya önlenmesi ile  olası problemlerin ötelenmesi, hamilelik,iklim değişiklikleri gibi yaşamsal değişikliklere yönelik saçlı derinin ve saçların koruma gücünün artırılmasına yönelik bakımlarda yapılmaktadır.

Saçlı deri bakımları saç ekimi öncesi veya sonrası, kemoterapi sonrası, hamilelik dönemi ve sonrası gibi saçlı deri sağlığını olumsuz olarak etkileyen durumlar da da sıklıkla uygulanmaktadır.

Saçlı deri problemlerinin giderilmesine destek olmak amacıyla saçlı deriyi güçlendiren radyodiyatermi, elektroporasyon, cilt içi enjeksiyon, soft lazerterapi, yüksek frekans, yüzeyel oksijenterapileri gibi uygulamalardan faydalanılmaktadır. Saçlı derinin ihtiyacına göre problemlere ve kişilere özgü hazırlanan cilt destek programları ile 6-8-12 haftalık sürelerde gerçekleştirilmektedir.

> Bize Sorun