1
Biyografisi
1942 yılında Zonguldak’ta doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Psikolojide Lisans Derecesi aldı. Deneysel Psikoloji Alanında uzmanlaşarak Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi, KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezinde Araştırma-Geliştirme Uzmanı olarak çalıştı. Karakaş’ın insan z Yazının Devamı...

Unutkanlık, Demans, Alzheimer Hastalığında Ayrımlar
Günlük yaşamda pek çoğumuz unutmadan ve unutkanlıktan yakınırız. Ancak normal yaşamımızdaki bu sorunların şiddeti giderek artmaz. Unutkanlığın yanında başka bozukluk ve sorunları içermez. Kısaca, bu unutkanlığın günlük yaşamımızdaki olumsuz etkileri ciddi boyutlarda değildir. Bunama veya dem Yazının Devamı...

Sorularımız, Sorunlarımız ve ZEKA
Ülkemiz üstün yetenekli çocukların eğitimini özel yasa ve yönetmeliklerle ele almaya karar vermiş bulunmaktadır. Bu önemli girişimin uzun dönemde başarılı olması için, aşağıdaki soru ve sorunlar üzerinde dikkatle durulmalıdır.Zekayı Tam Olarak Anlamak AdınaZeka konusunda bugüne değin öne sürülmüş ço Yazının Devamı...

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Özellikle ilkokul çağında çocuğu olan ailelerin büyük bir çoğunluğu bu terimleri biliyor. Zira kendi çocuğu veya bir yakınınki için bu terimler kullanılmakta Bu terimleri öğretmenler de çok rahat kullanıyor, çocuğunda dikkat eksikliği veya hiperakitivite olduğu konusunda anne ve babaları uyarıyor.Gü Yazının Devamı...

Cep Telefonları ve Ebeveynlerin Rolü
Giderek küçülüp hafiflerken bir yandan da güçlenen ve "akıllanan" bir cihaz: Cep telefonu, şimdilerde akıllı telefon. Artık firmalar işlerini görmesi için personeline masaüstü ve hatta dizüstü bilgisayarlar değil, akıllı cep telefonları veriyor.Dünyada da cep telefonu kullanımı hızla artıyor... Yazının Devamı...

1