Zayıflama Programınızı Belirlemek Zor İştir

Bir zayıflama programında ne aramanız gerektiğini veya ne tür sorular sormanız gerektiğini bilmeyebilirsiniz.  Sağlıklı bir kiloya ulaşmanın en iyi yolu kişiye özel hazırlanmış bir beslenme programı ve düzenli bir fiziksel aktivitenin takibidir. Zayıflama programları kilo vermeye ve verilen kilonun korunmasına yönelik sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Gerek selülit problemlerinde, gerekse dokularda bölgesel veya genel yağ depolanmasında hücresel biyoloji bozulur. Çeşitli teknolojilerle dışarıdan uygulanan doku terapilerinde sağlanan temel etki de bozulan bu biyolojinin düzenlenmesidir. 

Kişilerin bilgilerine ihtiyaç var…

Problemin ne kadar süre önce, neye bağlı olarak oluştuğu ve geliştiği, zaman içerisindeki seyri ve gelişimi, aile öyküsünün olup olmadığı, alışkanlıkları, sistem sorgulamaları, devamlı hastalıkların var olup olmadığı, yaşam tarzları, sosyo-kültürel seviye dikkatlice sorgulanmalı ve problemin gelişim nedeni hakkında fikir sahibi olunmalıdır. Daha sonra hastanın fiziksel değerlendirmesi için biyokimyasal analizi, fiziksel muayenesi yapılmalı ve vücut bileşenlerini gösteren vücut kompozisyon testi gerçekleştirilmelidir. Fiziksel muayenede özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar; çeşitli damar hastalıkları, kalp hastalığı, osteoporoz, kanama ve pıhtılaşmaya yatkınlık problemleridir. Bütün bu elde edilen veriler toplanarak hastanın durumu netleştirilir ve tedavide izlenmesi gereken yol belirlenir. 

Hangi diyet size faydalı…

Magazin değeri yüksek diyetlerden mutlaka kaçınılmalıdır. Bu diyetler fayda yerine zarar verebilir. Herkesin vücudu, problemi ve ihtiyaçları farklı olduğuna göre beslenirken beslenme takvimi ve içeriği de farklılık göstermelidir. O nedenle hazır diyetlerden uzak durmalısınız. Beslenme ve diyet uzmanınız sizi için gerekli olan beslenme ve diyet disiplinini size hazırlayacak, gerekli takibinizi yapacaktır.

Hangi teknoloji sizi 3 beden inceltir…

Teknolojiler marangozun cihazları gibi düşünülmemelidir. Teknolojiler dokulara ihtiyacı olan faydaları sağlamak için tasarlanmıştır. Her teknoloji herkese fayda sağlamaz, aksine zarar da verebilir. Dolayısıyla bir teknoloji ile 3-5 beden incelme vaatlerine inanmamak gerekir.

Hangi gıda takviyesi kullanmalısınız…

Vücut formunuzu bozan problemlere karşı kesinlikle kendi başınıza ilaç veya gıda takviyesi tercihi yapmayın, bunlar sağlığınızı tehdit edebilir ve geriye dönüşsüz sonuçlar doğurabilir. Bu ilaçlar veya gıda takviyeleri doktorunuz tarafından size önerilmeli. 

Teknoloji fayda yerine zarar vermesin…

Tedavilerin başında ve tedavi süresince 7 günlük aralıklarla kişinin dokularına destek sağlayacak teknolojilerin uygulanması ile birlikte; gerekli kontrollerin yapılması ve beslenme programlarının düzenlenmesi sağlanmalıdır. Tedavide kullanılacak teknolojik yöntemlerle elastikiyet ve kas kaybından kaynaklı sarkmaları iyileştirmek, dolaylı veya direkt olarak özellikle doku fonksiyonlarını uyarmak ve geliştirmek, dokulardaki yağ tüketimini ve bozulmuş drenajı artırmak, bozulmuş veya yavaşlamış reflexleri hızlandırmak gibi etkiler amaçlanmaktadır. Tüm bu etkileri sağlayan tek bir teknolojik çözüm olmamakla birlikte; teknolojiler kesinlikle kişiye özel olarak belirlenmedir. 

Tedavi de ilk adım…

İster fazla kilolar, ister selülit, isterse vücutta sarkma olsun öncelikle yapılması gereken kişilerin problemlerinin gelişiminin dikkatlice öykülerinin alınmasından sonra bu sorunları doğuran etkenleri yaşamdan uzaklaştırmak. Eğer ki sorunların temelinde hastalıklar söz konusu ise kişileri klinik tedavilere yönlendirmek.

Tedavide ikinci adım…

Beslenme alışkanlıkları dikkatlice gözden geçirilerek sorunun çözümüne yönelik olacak ve kişinin sağlığını koruyacak diyet takvimi düzenlenmeli, takip edilmelidir. Bununla birlikte sorunları çok olan vücut kısımlarının genellikle az hareket eden kısımlar oldukları dikkate alınacak olursa; vücudun harekete sevk edilmesi, yürüyüş ve egzersiz programları yapılması faydalı olacaktır.

Üçüncü adım…

Vücutta eksik olan fonksiyonlar ne ise o fonksiyonların saptanmasında vücut kompozisyon testi ve vücut fonksiyon testinden faydalanılır. Bu testler vücutta hangi fonksiyonlara ihtiyaç olduğunu söyleyecektir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda vücuda zarar vermeyecek yöntemlerin olduğu terapi planı kişiye yarar sağlayacaktır.

Tedavi süreniz…

Obezite ve selülit problemlerinde tedavi programları başarının yüksekliğini sağlamak yönünden asgari 2 – 3 aylık bir süreyi kapsamalıdır. Obezitenin sağlıklı tedavisinde aylık kilo kaybı değeri olarak 4 – 6 kg lık değerleri hedefleyen bir beslenme programı planlanmalıdır. Hızlı kaybedilen ağırlık aynı hızla geri kazanılabilir, bu da doku ve yaşam sağlığına zarar verebilir. 

Başarı kesinlikle %100 değildir…

Obezite veya selülit tedavi programlarında hedeflenen değerlere % 80 düzeyinde ulaşma başarılı bir sonuçtur. Hedeflenen sonuç elde edildikten sonra hastanın beslenme ve egzersiz programına devam edilmelidir. Tekrar değerlendirmeler ve program devamlılığı için hastanın klinik ziyaretleri planlanmalı ve takip edilmelidir.  Hastalara asgari 6 aylık ilave bir sürede hafif bir program uygulanmalıdır. Uygulanan ana tedavi ve koruma tedavilerinde hastanın ölçümsel değerleri, laboratuar bulguları ve fiziksel analizleri yinelenmeli, hastaya bu değerler hakkında bilgi verilerek tedavinin başarısı pekiştirilmelidir. Zayıflama ve selülit programlarında uygulanan tedavi ne olursa olsun öncelikli hedef kişiye zarar vermemek olmalıdır.> Bize Sorun